Аудиторуудын ажлыг дүгнэж шагнал гардууллаа.


Аудиторуудын 2019 оны үр дүнгийн гэрээг дүгнэн хамт олноо хошуучлан ажилласан аудиторуудад баяр хүргэж, дурсамж хадгалуулав.