“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт”-д хийсэн нийцлийн аудит


Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт-д хийсэн нийцлийн аудит

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.“Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт”-д хийсэн нийцлийн аудит26татах