"Аймгийн Засаг даргын тамгын газар болон Засаг даргын нөөц сангийн 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүн"-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудит


"Аймгийн Засаг даргын тамгын газар болон Засаг даргын нөөц сангийн 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүн"-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудит

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1."Аймгийн Засаг даргын тамгын газар болон Засаг даргын нөөц сангийн 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүн"-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудит22татах