Дөрвөлжин суманд гүйцэтгэлийн аудитаар ажиллалаа.


Дөрвөлжин сумын төсөвт байгууллагууд болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын 2019 оны үйл ажиллагаанд хийх гүйцэтгэлийн аудитаар ахлах аудитор Б.Дагвасүрэн, аудитор Б.Мөнхнасан, аудитор Г.Чулуунбаатар, жолооч Л.Найдан нар 2020.05.14-нөөс 2020.05.22-ныг дуустал томилолтоор ажиллалаа.