Аймгийн Прокурорын газраас сургалт зохион байгууллаа.


Дарга бөгөөд тэргүүлэх аудиторын хүсэлтээр аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор Д.Түвшинтөгс “Зөрчлийг хянан шийдвэрлэх тухай” сэдвээр сургалт хийж, харилцан ярилцлага зохион байгууллаа. Сургалтад аудитын менежер Г.Хашцэцэг, ахлах аудитор Б.Дагвасүрэн, ахлах аудитор Д.Оюунжаргал, аудитор Г.Чулуунбаатар, Б.Жалбаа, Б.Мөнхнасан, Г.Заяа, нягтлан бодогч, дотоод ажил хариуцсан ажилтан Ц.Оюунсувд, жолооч, нярав Л.Найдан нар оролцлоо.