Аймаг, сумын ИТХ-ын 2020 оны ээлжит сонгуульд нам болон нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг тогтоолоо.


Аймаг, сумын ИТХ-ын 2020 оны ээлжит сонгуульд нам болон нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг тогтоолоо.