Үр дүнд: 72
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.“ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ”-д ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
2.“УЛСЫН ТӨСВИЙН 2019 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨ”-нд ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
3.ЗАВХАН АЙМГИЙН АЛДАРХААН СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
4.ЗАВХАН АЙМГИЙН ИДЭР СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
5.ЗАВХАН АЙМГИЙН АСГАТ СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
6.ЗАВХАН АЙМГИЙН ДӨРВӨЛЖИН СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
7.ЗАВХАН АЙМГИЙН ТЭС СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
8.ЗАВХАН АЙМГИЙН ТҮДЭВТЭЙ СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
9.ЗАВХАН АЙМГИЙН САНТМАРГАЗ СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
10.ЗАВХАН АЙМГИЙН НӨМРӨГ СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
11.ЗАВХАН АЙМГИЙН БАЯНТЭС СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
12.ЗАВХАН АЙМГИЙН ТЭЛМЭН СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
13.ЗАВХАН АЙМГИЙН СОНГИНО СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
14.ЗАВХАН АЙМГИЙН БАЯНХАЙРХАН СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
15.ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАВХАНМАНДАЛ СУМЫН ТӨСВИЙН ТӨВЛӨРҮҮЛЭН ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
16.ЗАВХАН АЙМГИЙН ТОСОНЦЭНГЭЛ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 2-Р СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
17.ЗАВХАН АЙМАГ АВТО ЗАМЫН САНГИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
18.ЗАВХАН АЙМГИЙН ЦАГААНЧУЛУУТ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
19.ЗАВХАН АЙМГИЙН НӨМРӨГ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
20.ЗАВХАН АЙМГИЙН УРГАМАЛ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
21.ЗАВХАН АЙМГИЙН АСГАТ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
22.ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАВХАНМАНДАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
23.ЗАВХАН АЙМГИЙН ИДЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
24.ЗАВХАН АЙМГИЙН ТҮДЭВТЭЙ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
25.ЗАВХАН АЙМГИЙН ИДЭР СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
26.ЗАВХАН АЙМГИЙН УЛИАСТАЙ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 3-Р СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
27.ЗАВХАН АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
28.ЗАВХАН АЙМГИЙН БАЯНХАЙРХАН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
29.ЗАВХАН АЙМГИЙН УЛИАСТАЙ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ДЭВШИЛ СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
30.ЗАВХАН АЙМГИЙН ТҮДЭВТЭЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
31.ЗАВХАН АЙМГИЙН БАЯНТЭС СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
32.ЗАВХАН АЙМГИЙН БАЯНХАЙРХАН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
33.ЗАВХАН АЙМГИЙН БАЯНТЭС СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
34.ЗАВХАН АЙМГИЙН СОНГИНО СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
35.ЗАВХАН АЙМГИЙН ДӨРВӨЛЖИН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
36.ЗАВХАН АЙМГИЙН УЛИАСТАЙ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЖАВХЛАНТ ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
37.ЗАВХАН АЙМГИЙН АЛДАРХААН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
38.ЗАВХАН АЙМГИЙН ЦЭЦЭН-УУЛ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
39.ЗАВХАН АЙМГИЙН ЯРУУ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
40.ЗАВХАН АЙМГИЙН ЭРДЭНЭХАЙРХАН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
41.ЗАВХАН АЙМГИЙН ТОСОНЦЭНГЭЛ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 1-Р СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
42.ЗАВХАН АЙМГИЙН АЛДАРХААН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
43.ЗАВХАН АЙМГИЙН ИХ-УУЛ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
44.ЗАВХАН АЙМГИЙН САНТМАРГАЗ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
45.ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАВХАНМАНДАЛ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
46.ЗАВХАН АЙМГИЙН ТЭЛМЭН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
47.ЗАВХАН АЙМГИЙН СОНГИНО СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
48.ЗАВХАН АЙМГИЙН ТЭС СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
49.ЗАВХАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
50.ЗАВХАН АЙМГИЙН САНТМАРГАЗ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланЗавхан аймаг2020
Үр дүнд: 72