Хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа.

2019-06-21 Завхан аймаг

Хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа.

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА.

2019-06-14 Завхан аймаг

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛӨӨС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН НИЙТ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН СУРГАЛТАД СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА.

"Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх"-д нийцлийн аудит хийж холбогдох газруудад хугацаанд нь хүргүүлэв.

2019-06-10 Завхан аймаг

"Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх"-д нийцлийн аудит хийж холбогдох газруудад хугацаанд нь хүргүүлэв.

Завханмандал суманд томилолтоор ажиллаж байна.

2019-05-29 Завхан аймаг

Завханмандал суманд томилолтоор ажиллаж байна.

Зүүн бүсийн сумуудад томилолтоор ажиллаж байна. /2019.05.24/

2019-05-24 Завхан аймаг

Зүүн бүсийн сумуудад томилолтоор ажиллаж байна. /2019.05.24/

Тосонцэнгэл суманд томилолтоор ажиллаж байна. /2019.05.21/

2019-05-24 Завхан аймаг

Тосонцэнгэл суманд томилолтоор ажиллаж байна. /2019.05.21/

Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан тухай

2019-05-22 Завхан аймаг

Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан тухай