ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “ИТГЭМЖЛЭЛ”-ИЙГ ГАРДУУЛЛАА

2019-01-31 Завхан аймаг

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэх журам”-ын шаардлагыг хангасан Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/156 дугаар тушаалаар 2018 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлэхийг шийдвэрлэсэн байгууллагуудад ИТГЭМЖЛЭЛ-ийг гардууллаа.

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ. /2019.01.10/

2019-01-31 Завхан аймаг

Орон нутгийн захиргааны байгууллагууд, Боловсрол, Эрүүл мэндийн салбарын байгууллагуудын санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийж, санхүүгийн аудитын хуваарийг танилцуулж, аудитын талаар харилцан ярилцлага зохион байгууллаа.

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА /2019.01.03/

2019-01-31 Завхан аймаг

Завхан аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын аудитын менежер Г.Хашцэцэг, СТА-ын багийн ахлах аудитор Д.Оюунжаргал, аудитор Б.Жалбаа нар өөрийн болон ХАК-иудын аудиторуудад Төрийн аудитын байгууллагаас Санхүүгийн аудит хийхэд мөрдөж байгаа журам, заавар, СТАУС программд хэрхэн ажиллах талаар сургалт явууллаа.